Přínos Oresta Zilynského k výzkumu československo-ukrajinských vztahů

Přínos Oresta Zilynského k výzkumu československo-ukrajinských vztahů

Fotogalerie ze sympozia k 90. výročí narození významného etnografa ukrajinského původu, které uspořádala Slovanská knihovna dne 21.3.2013.

Součástí sympozia byl vernisáž stejnojmenné výstavy.

Foto: Victoria Tailor, Eva Hodíková

Zdroj: nkp.cz